Kurser

Den kreativa processen och lekfullheten är den röda tråden i våra workshops och kurser. Förkunskaper behövs inte. Utgångspunkten är alltid deltagarnas behov och frågeställningar. Verktygen är konstnärliga uttrycksmedel, t ex klotter, teckning, måleri, collage och tredimensionella tekniker. Idéer, problemställningar eller dilemman bearbetas konstnärligt och varvas med meditation, reflektion och samtal, individuellt och i grupp.

Möjligheten att uttrycka sig konstnärligt är för många människor en nyckel till förändring och utveckling. På individuell nivå, såväl som på grupp- och organisationsnivå kan det konstnärliga perspektivet fungera överraskande effektivt och belysa dilemman, möjligheter till problemlösning och leda till nyskapande.

Sommarprogrammet

I snart 17 år har Ateljé M E L L A N R U M M E T erbjudit sommarkurser på Österlen med fokus på måleri och kreativitet för grupper. I år håller vi till på Körsbärsgården bland mjuka kullar och hästhagar norr om Maglehem.
Sommarprogrammets kurser sker i skärningspunkten mellan deltagarnas behov, konstpedagogik och bildpsykoterapi. Inramningen är olika teman, t ex ”I blivande”, ”Möte med tomrummet”, ”Mellanrumsresan”, ”Möten mellan yttre och inre landskap”, ”Kropp i rörelse”, ”Mönster”, ”Manligt och kvinnligt”, ”Symbolisera” m fl.

Programmet 2018/2019

Under sommaren/hösten 2018 håller vi hus på Körsbärsgårdens Rum & Frukost bland kullar och beteshagar i närheten av Maglehem på norra Österlen.

DJURISKT 11 - 13 maj

"Djuriskt" väcker nog olika känslor och associationer hos olika människor. När begreppet "djuriskt" föll på våra läppar ville vi, Carl och Jenny, instinktivt genomföra den här kursen! "Instinkt" var vår första association liksom en obetvinglig lust att utforska begreppet "djuriskt" med hjälp av olika material, intryck och uttryck. Djuret inom oss är och kopplingen till kreativitet är en röd tråd i kursen. Körsbärsgården är en dessutom en plats med olika djur inpå knutarna, mest tama, men i naturen runt omkring även många vilda! Kol, lera, gips, snören, ståltråd, pastellkritor, akryl och fynd från naturen utgör grundmaterialet. Skapandet varvas med meditationer, reflektion och samtal. 

Pris: 2900 kr inkl material. Moms med 25% ingår i priset.

HEM/HOME 15 - 17 juni

I målarkursen Hem/Home inbjuds du som deltagare till en kreativ undersökning och konstnärlig gestaltning av den personliga upplevelsen av `hem/home´, både konkret och som metafor och av att ta del av andras upplevelser och gestaltningar. Måleri, collage och 3D-tekniker varvas med samtal och reflektion. Materialet är bland annat kartong, pinnar, kvistar, snören, pastellkritor, kol, akryl och collagematerial.

Pris: 2900:- inkl material. Moms med 25% ingår i priset.

 

 

SPÅR - våren/försommaren 2019

Att måla kan vara att följa ett spår, att sätta spår. SPÅR är en målarkurs som leder ut i naturen och inåt, till spår av efter upplevelser som satt avtryck. 

Pris: 2900 kr inkl material. Moms med 25% ingår i priset.

Mat och logi

Kostnad för mat och logi tillkommer och betalas separat till Körbärsgårdens Bed & Breakfast. Frukosten på Körsbärsgården är riklig och baserad råvaror från trakten. Möjlighet finns att förboka middag för målargruppen.

Kontaktuppgifter:

Körbärsgården Rum och Frukost
Eskerödsvägen 188 297 95 Degeberga
tel 044-351544
www.korsbarsgarden.com

Uppdrag, exempel

Målarkurser i Toscana, Italien årligen sedan 2012-ff
Målarkurs på Fridhems Folkhögskola 2012 och 2015-ff
Målarkurs på Galleri M i Eslöv 2014-ff
Målarkurs i Scario, Italien, april 2015
Skräddarsydda kurser med fokus på den kreativa processen inom näringsliv och högre utbildning återkommande sedan 2005-ff
Workshops och föredrag om den kreativa processen och bildterapi i Sverige och utomlands sedan 2007-ff (Danmark, Portugal, England, Italien)
Kompetensutveckling för personal; konstnärliga metoder i socialt behandlingsarbete och inom barnpsykiatri återkommande sedan 2005 och ff

Undervisning i bildterapi sedan 2008 - ff
Bildterapi och bildcoaching som rehabilitering för våldsutsatta kvinnor, återkommande sedan 2006 - ff
Bildterapi och bildcoaching för som rehabilitering för sjukskriven personal, 2006 och 2007
Bildterapi och bildcoaching som rehabilitering inom ramen för arbetsintegrerande verksamhet 2006-2010 (Infokooperativet, Malmö)
Bildterapi och bildcoaching som verktyg vid utvärdering 2012 (Utvärdering av integrationssprojektet MM, Medborgar Mentorer i Malmö)