Kurser

Den kreativa processen och lekfullheten är den röda tråden i våra workshops och kurser. Förkunskaper behövs inte. Utgångspunkten är alltid deltagarnas behov och frågeställningar. Verktygen är konstnärliga uttrycksmedel, t ex klotter, teckning, måleri, collage och tredimensionella tekniker. Idéer, problemställningar eller dilemman bearbetas konstnärligt och varvas med meditation, reflektion och samtal, individuellt och i grupp.

Möjligheten att uttrycka sig konstnärligt är för många människor en nyckel till förändring och utveckling. På individuell nivå, såväl som på grupp- och organisationsnivå kan det konstnärliga perspektivet fungera överraskande effektivt och belysa dilemman, möjligheter till problemlösning och leda till nyskapande.

Målarkurser

I snart 18 år har Ateljé M E L L A N R U M M E T erbjudit målarkurser på Österlen med fokus på måleri och kreativitet för grupper. I år håller vi till på Körsbärsgården bland mjuka kullar och hästhagar norr om Maglehem.
Kurserna sker i skärningspunkten mellan deltagarnas behov, konstpedagogik och bildpsykoterapi. Inramningen är olika teman, t ex ”I blivande”, ”Möte med tomrummet”, ”Mellanrumsresan”, ”Möten mellan yttre och inre landskap”, ”Kropp i rörelse”, ”Mönster”, ”Manligt och kvinnligt”, ”Symbolisera” m fl. 2019 erbjuder vi två kurser och årets teman är “Ursprung” och “Spår”.

URSPRUNG 14 - 16 juni 2019

Hur fånga begreppet URSPRUNG i bild?
Under målarkursen URSPRUNG arbetar vi med utgångspunkt från subjektiva associationer som begreppet URSPRUNG väcker.
Handlar det om rom, ägg, befruktning, förfäder, Afrika, frön, nystart, avstamp, Big Bang, proveniens, embryo, jord, sand, vatten, luft, eld, kvarkar, elektriska impulser……eller?
Vi arbetar med material som jord, lera, lim, pigment, collagematerial, blyerts, kol, kritor, gips och akryl och varvar bildskapandet med meditation, reflektion och samtal.

Pris: 2900:- inkl material. Moms med 25% ingår i priset.

 

 

SPÅR 22 - 24 2019

Att måla kan vara att följa ett spår och att sätta spår. SPÅR är en målarkurs som leder ut i naturen och inåt, in till spår av upplevelser som har satt avtryck. Spår av liv kan ge rynkor och fåror, djurspår och hjulspår. Vilka fysiska skepnader kan ett spår ta sig? Leder spåren framåt eller bakåt, runt i cirklar, uppåt eller neråt? Är frön som gror en slags spår för framtiden? Vi arbetar med fynd från naturen, kol, blyerts, olje- och torrpastell, lera och akryl. Skapandet varvas med meditationer, reflektion och samtal. 

Pris: 2300 kr inkl material. Moms med 25% ingår i priset.

Mat och logi

Kostnad för mat och logi tillkommer och betalas separat till Körbärsgårdens Rum & Frukost. Körbärsgårdens Rum & Frukost som ligger inbäddat bland kullarna norr om Maglehem på Österlen och drivs av Lena Sundgren-Brorsson och Lars Brorsson erbjuder boende och frukost. Frukosten på Körsbärsgården är god, riklig och baserad råvaror från trakten. Det finns möjlighet till självhushåll och även möjlighet att förboka middag för målargruppen .

Kontaktuppgifter:
Körbärsgården Rum och Frukost
Eskerödsvägen 188 297 95 Degeberga
tel 044-351544
www.korsbarsgarden.com

Uppdrag, exempel

Målarkurser i Toscana, Italien årligen sedan 2012-ff
Målarkurs på Fridhems Folkhögskola 2012 och 2015-ff
Målarkurs på Galleri M i Eslöv 2014-ff
Målarkurs i Scario, Italien, april 2015
Skräddarsydda kurser med fokus på den kreativa processen inom näringsliv och högre utbildning återkommande sedan 2005-ff
Workshops och föredrag om den kreativa processen och bildterapi i Sverige och utomlands sedan 2007-ff (Danmark, Portugal, England, Italien)
Kompetensutveckling för personal; konstnärliga metoder i socialt behandlingsarbete och inom barnpsykiatri återkommande sedan 2005 och ff

Undervisning i bildterapi sedan 2008 - ff
Bildterapi och bildcoaching som rehabilitering för våldsutsatta kvinnor, återkommande sedan 2006 - ff
Bildterapi och bildcoaching för som rehabilitering för sjukskriven personal, 2006 och 2007
Bildterapi och bildcoaching som rehabilitering inom ramen för arbetsintegrerande verksamhet 2006-2010 (Infokooperativet, Malmö)
Bildterapi och bildcoaching som verktyg vid utvärdering 2012 (Utvärdering av integrationssprojektet MM, Medborgar Mentorer i Malmö)