Om Oss

Carl Gustavsson
Konstnär & pedagog

Delägare i Butler & Gustafsson AB som driver Ateljé M E L L A N R U M M E T
Är verksam konstnär sedan 1975 och har ca x separatutställningar och har medverkat i ca x samlingsutställningar i Sverige och utomlands. Arbetade först som grafiker efter fem års studier vid grafikskolan Forum, men övergick efterhand till måleriet. Har även studerat för…..Målar idag främst med olja och akryl, oftast interiörer, stilleben och porträtt. (www.carlgustafsson.com)
Har undervisat i teckning och målerisedan slutet av1970; 1980-2015 på Konstlinjen vid Folkuniversitetet i Lund och förestår idag estetiska programmet på Sörängens Folkhögskola i Nässjö.

Jenny Butler
Certifierad Bildterapeut, Leg. psykoterapeut , Socionom & Processcoach

Delägare i Butler & Gustafsson AB som driver Ateljé M E L L A N R U M M E T
Socionom 1982, fil mag i socialt arbete 1996, processcoach 2000, certifierad bildsterapeut och psykoterapeut, steg 1 2006 och håller f n på med examensarbete på psykoterapeutprogrammet, inriktning barn och ungdom på Lunds universitet. Har mångårig erfarenhet av socialt arbete och av utbildnings- och projektverksamhet med metoder i gränslandet mellan konstnärliga uttryckssätt, bildpsykoterapi och psykoterapi. Kombinerar anställning i kommunal socialtjänst med psykoterapeutisk och bildterapeutisk verksamhet sedan drygt 10 år. Målar och medverkar i samlings- och separatutställningar.