Om Oss

Carl Gustafsson
Konstnär & pedagog

Delägare i Butler & Gustafsson AB som driver Ateljé M E L L A N R U M M E T. 
Carl Gustafsson är verksam konstnär sedan 1975. CG har haft drygt 30 separatutställningar  och medverkat i lika många samlingsutställningar i Sverige och internationellt. Efter fem års studier vid Grafikskolan Forum arbetade CG först som grafiker för att efterhand övergå helt och hållet till måleriet. Har även studerat för Arne Sandström och Jacques Zadig.
CG målar idag främst med olja och akryl, oftast interiörer, stilleben och porträtt, se (www.carlgustafsson.com).
CG undervisat i teckning och måleri sedan slutet av1970-talet: 1980-2015 på Konstlinjen vid Folkuniversitetet i Lund och idag på bilderboksutbildningen vid Sörängens Folkhögskola i Nässjö.
CG har mångårig erfarenhet av att utveckla skräddarsydda kurser och workshops med den kreativa processen i centrum.

Jenny Butler
Certifierad Bildterapeut, leg. psykoterapeut , socionom, fil mag i socialt arbete och processcoach

Delägare i Butler & Gustafsson AB som driver Ateljé M E L L A N R U M M E T
JB är verksam som bildterapeut och psykoterapeut i Lund sedan 2006 och arbetar med barn och vuxna. Erbjuder individualterapi och bildterapi i grupp. Är  även verksam som konsult inom företagshälsovård sedan 2015.
JB har arbetat med socialt arbete sedan slutet av 1970-talet. Blev klar socionom 1982, fil mag i socialt arbete 1996, processcoach 2000, certifierad bildterapeut och psykoterapeut steg 1, 2006 och leg. psykoterapeut 2017.
JB undervisar i bildterapi. Har mångårig erfarenhet av socialt arbete och av utbildnings- och projektverksamhet med metoder i gränslandet mellan konstnärliga uttryckssätt, bildpsykoterapi och psykoterapi.  Målar och medverkar i samlings- och separatutställningar. 
JB är även redaktionsmedlem i Mellanrummet, Nordisk tidskrift för barn- och ungdomspsykoterapi.