Bildterapi & Bildcoaching

“When the soul wants to experience something she throws out an image and steps into it”

(Meister Eckhart 1260-1367)

Startpunkten för bildterapi är ofta en längtan efter nya erfarenheter. Upplevelsen av spontant bildarbete kan vara som att ge sig ut på ett äventyr för att söka efter nya upptäckter. Därför känns citatet ovan, från Meister Eckhart så passande för att beskriva bildterapi. Många människor upplever lust i kontakten med det konstnärliga materialet, vare sig det är lera, wellpapp, tejp, klister, glitter, gips, kritor, kol, silkepapper eller flytande färg. Lusten lockar fram lekfullheten som kan göra det möjligt att även närma sig mycket svåra upplevelser. Samspelet mellan bildskaparen och bildterapeuten är centralt och bilden en mötesplats för insikt, samtal och läkande transformation

Bildcoaching är frukten mellan lekfull bildterapi och strukturerad coaching. Bildcoaching är en målinriktad process där bild och bildskapande verkar fördjupande och vägledande i samklang med samtal. Fokusområden kan t ex vara förhållandet mellan personliga och professionella problemställningar eller förhållandet medarbetare-ledning-verksamhet.