Bilden  "Mellanrum"  från 2012 är en akrylmålning av Jenny Butler.

Bilden "Mellanrum" från 2012 är en akrylmålning av Jenny Butler.

”When the soul wants to experience something she throws out an image in front of her and steps into it” (Meister Eckhart 1260-1367)

Citatet säger mycket om kreativitet och mod. Mod och kreativitet hör ihop och är centralt i psykoterapi. Mod och kreativitet är också själva motorn i konstnärligt arbete. Mod och kreativitet kan spira i det trygga rum som skapas i relationen mellan klient och psykoterapeut eller mellan deltagarna i en grupp och den som leder gruppen. Får man också vara lite feg? I Ateljé Mellanrummet arbetar vi med allt detta.

  • PSYKOTERAPI FÖR BARN, UNGDOMAR OCH VUXNA, ENSKILD

  • BILDTERAPI FÖR BARN, UNGDOMAR OCH VUXNA, ENSKILD OCH/ELLER I GRUPP

  • MÅLARKURSER OCH BILDCOACHING

  • SKRÄDDARSYDDA KURSER MED HJÄLP AV KONSTNÄRLIGA METODER OCH PERSPEKTIV

 

Ateljé Mellanrummet drivs av Butler & Gustafsson AB och har sin bas i Lund och på Österlen. Sedan drygt femton år erbjuder vi kurser och skräddarsydda utbildningsprogram med fokus på den kreativa processen, måleri och skulptur. Här möts konstnärliga och bildterapeutiska perspektiv. Vi arbetar även hos våra uppdragsgivare och internationellt på engelska, danska och norska.
Bildterapi och psykoterapi erbjuds till barn, ungdomar och vuxna på Stora Gråbrödersgatan 13 i Lund. Bildterapi sker både individuellt och i grupp på svenska och engelska.