Lekfullheten och den kreativa processen är den röda tråd som knyter samman de olika delar som vi arbetar med i Ateljé M E L L A N R U M M E T:

  • Bildterapi

  • Bildcoaching

  • Psykoterapi

  • Workshops

  • Kurser och utbildningar

Donald Winnicott's idéer om lekens och skapandets betydelse för psykisk hälsa hos människor i alla åldrar är vägledande för oss liksom hans tankar om relationens avgörande betydelse för det lilla barnets utveckling. Vi arbetar med barn, ungdomar och vuxna både enskilt och i grupp. Utgångspunkten är alltid den enskilda människans behov av hjälp, hand- eller vägledning. Vår främsta uppgift i rollen som bildterapeut, psykoterapeut eller lärare/guide är att skapa en bärande relation till de människor som vänder sig till oss och ett tryggt rum för läkande, förändring och skapande.

Bilden  "Mellanrum"  från 2012 är en akrylmålning av Jenny Butler.

Bilden "Mellanrum" från 2012 är en akrylmålning av Jenny Butler.