KURSER

Möjligheten att uttrycka sig konstnärligt är för många människor en nyckel till läkande, förändring och utveckling- På organisations- och verksamhetsnivå kan det konstnärliga perspektivet fungera överraskande effektivt och belysa dilemman, lösa problem och leda till nyskapande.

Den kreativa processen och lekfullheten är den röda tråden i våra workshops och kurser. Förkunskap behövs inte. Avstamp är deltagarnas behov och frågeställningar. Verktygen är konstnärliga uttrycksmedel;  t ex klotter, teckning, måleri, collage och tredimensionella tekniker. Idéer, dilemman eller problem bearbetas konstnärligt och varvas med meditation, reflektion och samtal, individuellt och i grupp

DSCF1657.JPG